MUSA Collection

Videographer

ISMINI KIMIONI

Styling

Dazzy Taco Dressing/ ChristinaLeontiadou

Make up & Hair

ARIS DIAKAKIS

Model

IRIS KRANI

Photographer

ISMINI KIMIONI

Styling

DAZZY TACO DRESSING

Models

FAY THANOPOULOU &
MAGDA ZYGOURI

Right Menu IconHave a Bite